ผลิตภัณฑ์

บริษัท ทรีซิกตี้ซิก จำกัด

เป็นผู้จำหน่ายและให้เช่าระบบบำบัดกลิ่นและควัน ระบบบำบัดฝุ่น เพื่อควบคุมมลพิษ รักษาสภาวะแวดล้อม

ระบบบำบัดกลิ่น ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีหลายชนิด ได้แก่ ระบบเผาไหม้โดยตรง ระบบบำบัดกลิ่นด้วยกระบวนการ
ทางชีวภาพ ระบบออกซิเดชัน ระบบสครับบิง และระบบดูดซับ ซึ่งแต่ละระบบจะมีประสิทธิภาพ และข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป 
เมื่อเข้าใจที่มาของกลิ่น สารเคมีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยเลือกระบบบำบัดที่เหมาะสมได้ ซึ่งหลักการเลือกระบบ จะขึ้นกับข้อมูลต่อไปนี้

ระบบบำบัดกลิ่นและควัน ที่เกิดจากไอสารเคมี สามารถใช้ระบบบำบัดกลิ่นได้ 2 วิธี คือ

โดยระบบ Wet scrubber นั้นประกอบด้วย การใช้ Spray น้ำ เป็นตัวจับกลิ่น
มี Media เป็นตัวสร้างพื้นผิวในการจับกลิ่นให้มากขึ้น
มีถังตกตะกอนเพื่อนำน้ำกลับไปใช้ใหม่
ระบบ Activated carbon ใช้เป็นตัวจับกลิ่นก่อนที่จะปล่อยอากาศเสียออกไปภายนอก

ข้อดีของ Activated carbon ก็คือ จับกลิ่นได้ดีแต่มีการสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงเหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก

ระบบบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพ เป็นระบบที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารปนเปื้อน หรือสารมลพิษในอากาศให้กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลง และไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตัวระบบจะประกอบด้วยตัวกลางที่มีรูพรุน หรือช่องให้อากาศไหลผ่านได้ดี สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ กากมะพร้าว หรือวัสดุสังเคราะห์ เช่น พลาสติก ซึ่งต้องมีการให้แร่ธาตุ หรือสารอาหารเพื่อให้จุลินทรีย์เติบโตได้ เมื่อผ่านอากาศที่มีสารปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ จุลินทรีย์ที่เกาะบนตัวกลางจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนให้กลายเป็นสารประกอบขนาดเล็ก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็นต้น

 

 

 

 

เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น
ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่มีมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น ไอกรด ด่าง ฝุ่นละออง
ที่เกิดจากการผลิตชิ้นงานของลูกค้าและจากประสบการณ์ที่ยาวนาน

เราสามารถให้คำแนะนำและเลือกระบบกำจัดอากาศเสีย
ให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการในงบประมาณที่เหมาะสม

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย แบบครบวงจร

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี
และสามารถบริหารงบประมาณในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม