เกี่ยวกับเรา


บริษัท ทรีซิกตี้ซิก จำกัด

เป็นผู้จำหน่าย และให้เช่าระบบ Cold Plasma และระบบ Ozone พร้อมบริการติดตั้ง

และรับประกันผลงานด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์ และชำนาญงานมากกว่า 15 ปี

โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการจดอนุสิทธิบัตรตามกฎหมายและขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ

พร้อมลูกค้าอ้างอิงมากกว่า 100 รายทั้งภาครัฐ และเอกชน

 Three Sixty Six Co., Ltd.

 Is the experienced EPC contractor and equipment rental company for Cold Plasma and Ozone system

 with Engineering Design, Installation and Warranty by more than 15 years experienced serviced team.

 Our products have been registered the patent and National Innovation Agency.

 There are more than 100 customer reference in Thailand from both government and private sector.